Hållbarhet startar med Hållbara människor

Psykiskt starka, motiverade och engagerade chefer och medarbetare är grundläggande för framgångsrik verksamhet. Vi skapar hållbar personal.

Hållbarhetsprognosen

Hur mår medarbetarna, egentligen? Vårt prognosverktyg kartlägger välbefinnande, motivation och delaktighet och ger dessutom en prognos för utvecklingen hos er de kommande sex månaderna.

 

Hållbar hälsa

Turbulenta tider kräver stabila människor. Vårt program hjälper dina chefer och medarbetare att bli det. Metoden är framgångsrik, mätbar och baseras på omfattande forskning.

 

Din smartaste investering

Hållbarhet är ett välbekant begrepp och vi har kommit en bra bit på väg med hållbarhetsarbetet inom flera områden. Men grunden för all hållbarhet är egentligen hållbara människor! Människor som är oroliga eller mår dåligt har inte lätt att fatta kloka beslut. Inte heller brukar de prestera på topp i sitt jobb. Att bygga mänsklig hållbarhet är därför av största betydelse, både på kort och lång sikt. Att ha hållbara medarbetare är den smartaste investering ett företag kan göra.

En ny form av psykisk ohälsa

Hösten 2020 gjorde Uppsala Universitet en undersökning för att kartlägga det psykiska hälsoläget i Sverige. Den visade att antalet deprimerade redan då hade stigit från dryga 10% före pandemin till 30%. Antalet som led av ångest eller sömnsvårigheter hade också ökat markant.

Och det är kanske inte så underligt. Vi lever i en prövande tid nu. Pandemin är och har varit utmanande för oss alla. Det är inte konstigt att många krackelerar – det finns en gräns för hur mycket man orkar med.

Gränsen för hur mycket vi orkar går att flytta!

Det går att träna upp den psykiska styrkan och hållbarheten. Precis som vi kan träna våra muskler till att bli starkare och uthålligare, så kan vi träna vårt psyke. Det gäller bara att ha rätt verktyg och metoder – och såklart att göra träningen.

En hållbar människa är psykiskt robust och trygg. Hon är balanserad, motiverad och engagerad. Helt enkelt den optimala medarbetaren!

Vi kan det här. Vi har verktygen som behövs för att bygga mänsklig hållbarhet. Det är en framgångsrik metod som bygger på omfattande forskning. Och vi brinner för att dela med oss av det vi kan. Vi tror på hållbarhet!

Om oss

Vi har en lite annorlunda profil än de flesta inom konsultbranschen, det gör att vi också jobbar annorlunda och får bättre resultat.

Naturligtvis har vi den sedvanliga erfarenheten inom företagskonsulting, HR, rekrytering och utbildning. Men vi har också en gedigen bakgrund inom terapi, djupintervju och personlig utveckling. Det gör att vi ser och hanterar utmaningar på ett innovativt och mycket framgångsrikt sätt.

Den viktigaste byggstenen i varje verksamhet är människorna som arbetar i den. Och det är precis vad vi är specialister på: människor.

Vi har två mål:

  • Att er verksamhet ska bli mer framgångsrik än någonsin tidigare.
  • Att era medarbetare och chefer ska må bättre än någonsin förr.

Våra tjänster

Hållbarhetsprognosen

Hur mår ni egentligen? Ser man till landet som helhet, mår vi inte särskilt bra (enligt mätning från Uppsala universitet). Tyvärr är deppighet och ångest något som de flesta ogärna pratar om. Det leder till att många går och mår dåligt utan att omgivningen ens har en aning om det. Dessutom, med personalen på distans, är det svårare än någonsin att veta och hålla koll på hur cheferna och medarbetarna faktiskt känner sig.

Vi erbjuder ett skarpt prognosverktyg som ger er svart på vitt på hur det står till hos er. Ni får både en kartläggning av nuläget – och en prognos för utvecklingen de kommande sex månaderna.

Hållbar Hälsa – ett program för psykisk hälsa, motivation och arbetsglädje

Vi erbjuder ett framgångsrikt program för att bygga mänsklig hållbarhet, motivation och engagemang hos era chefer och medarbetare. Metoden bygger på mångårig forskning och ger konkreta resultat.

En hållbar människa står på fyra ben!

Hållbarhet bygger på att vi har balans och utvecklas inom fyra områden:

  • Fysiskt
  • Mentalt
  • Emotionellt
  • Existentiellt

De flesta människor mår bra inom något eller ett par av områdena, men har obalans inom de andra. Genom att balansera upp och utveckla där det behövs, kan ni stärka hälsan och få mer kraft och motivation än någonsin förr.

Vi brinner för er framgång

Inget företag är det andra likt; vi utgår alltid ifrån vad ni behöver för att optimera hållbarheten hos just er.
Vi erbjuder såväl utbildningar och workshops som individuell coaching för chefer och medarbetare.
Vi är resultatstyrda och vi brinner för er framgång och hälsa.

Kontakta oss

info@hållbart.se

Högbergsgatan 71C, 118 54 Stockholm

M-F: 9-17